PureData

EufònicUrbà 2014 - DeltaBox (Tuitificador 2.0)

La setmana passada mobilitylab vam ser de nou a l'EufònicUrbà. Aquest cop hi vam presentar una instal·laió: DeltaBox. Es tracta d'una millora del Tuitificador (Eufònic 2012) millorada i adaptada per l'ocasió. Amb un aquari hem intentat recrear part del delta (aigua, sorra, arròs, i vegetació dels arrossars del Delta de l'Ebre. Per tal de generar els sons característics del delta, s'han representat al terra els punts cardinal, i a través de dos sensors d'ultrasons via Arduino es detectava la posició del visitant i es reproduient els sons. Aquests sons eren analitzats pel Tuitificador i en funció del tipus del sò piulava 4 paraules de la parla de la zona.

Amb un termòmetre i un mesurador de pH connectats al patch via arduino, s'analitzava l'estat i qualitat de l'aigua. Aqustes dades eren enviades en temps real a dweet.io i d'aqui a freeboard.io que ens mostrava gràficament les dades. Paral·lelament es feia un tuit amb aquestes dades al compte del tuitificador: @tsynth

Monotorització via freeboard:

Aspecte de la instal·lació:

 

blog comments powered by Disqus

Additional information