PureData

FACILITA

Durant més d'un any mobilitylab.net hem estat col·laborant amb el projecte FACILITA:

The research project Facilita is based on interface design for differently-abled people. We work on designs that can be produced at low cost and with social replicability. The project attempts to design a tool with diverse possibilities of alternative communication.The objective is to facilitate communication between people and computers in a much more efficient manner. The project is a collaboration between Universidad e Estadual Paulista UNESP de São Paolo, La Universitat de Barcelona and Mobilitylab.

En la primera versió de Facilita, s'ha utilitzat unes ulleres Pupil, per localitzar i identificar objectes amb els ulls. A mb zeromq (pd-zmq) aquesta informació s'envia a un patch de Pure Data, i és sonoritzada. En resum, es pot parlar a través dels ulls.

+info

blog comments powered by Disqus

Additional information