PureData

JUGANT AMB PUREDATA

Ja fa temps que havia sentit a parlar molt bé de puredata per diferents persones. Fins i tot, vaig fer una taller (d'unes hores) fa cosa d'un any, en el que vaig tenir de profe a una guru del tema. El fet és que mai m'havia arribat a "liar-me" del tot fins aquests últims dies que he estat jugant amb puredata, i la veritat és que la frase que sempre et diuen els amants de puredata, és totalment (o quasi) certa: "amb puredata es pot fer el que vulguis".
 
A simple vista sembla que costi pillar-li el "truquillo" (almenys a mi potser per mandra, costum de programar d'una manera molt diferent, etc..). Però un cop has mirat, estudiat i executat alguns dels exemples de l'ajuda del programa ja modifiques automàticament els patches , i et veus capaç de fer els teus propis. Així que per provar el funcionament bàsic, d'alguns aspectes d'audio, i de les llibreries GEM he fet un simple monotirtzador visual i sonor del tràfic de la xarxa. L'aspecte del patch és el següent:
 

El funcionament és molt senzill: amb la funcionalitat shell de puredata (com es pot intuïr, molt potent ja que ens permet executar qualsevol comanda des de puredata i tractar-ne la sortida) cridem a tshark , analitza els resultats que ens va retornant, i depenen del tipus de tràfic (TCP, UDP, ICMP, HTTP, IMAP,...) genera un sò o un altre (des d'un arxiu o amb osc de puredata). I visualment, amb les llibreries GEM, mostrem el contingut del que ens retorna tshark per pantalla. Els moviments, posicions, alguns colors, etc... del que es mostra depenen tant del tipus de trafic que genera/rep la nostra màquina, com d'alguns factors de random. Evidentment moltes coses del patch es poden optimitzar molt més, però la idea era veure com funciona puredata, i el patch ha estat fet bastant "a saco". A continuació un exemple gràfic de la sortida per pantalla que fem amb GEM:

També he fet un vídeo del patch en funcionament. En el vídeo ell sò es desfaça respecte les imatges generades amb GEM, això és degut als recursos que utilitza l'eina per fer l'screencast (xvidcap ), ja que fent el mateix sense que la màquina estigui fent aquesta captura, el rendiment de puredata es pot dir que és excelent tenint en compte tot el que li demanem que faci.

STREAMING d'AUDIO OGG amb PUREDATA i ICECAST

Finalmen, un cop acabat el patch (o no, pq les possibilitat de puredata són infinites), he afegit l'opció de fer streaming d'audio que generem amb el tràfic de la nostra tarja de xarxa cap un servidor Icecast (ja prèviament configurat ). Això ho fem amb oggcast, i tal com veiem a la imatges, tant sols cal "connectar" l'audio, els paràmetres del servidor IceCast (IP, password, punt de muntatge, port,...) i les senyals de connexió i desconnexió:


Per la sortida per defecte de puredata podem veure el procés de connexió, desconnexió etc.. amb el servidor Icecast. (Nota: també hi ha la possibiltat de fer streaming d'audio mp3 amb mp3cast).


Un cop establerta la connexió, amb qualsevol client d'audio, podem obrir l'streaming, en aquest cas http://192.168.1.2:8000/puredata.ogg. En definitiva, dono la raó als que diuen que amb puredata es pot fer el que vulguis!!

El patch en qüestió znetwork_song0.0

blog comments powered by Disqus

Additional information