PureData

NDS AUDIO TOOLS

Gràcies als freaks que treballen amb mi, he acabat comprant-me una Nintendo DS . Les possibilitats que dóna aquest trasto, a part de jugar, són moltes. Programes per fer scratching, controladors midi, teclats midi, reproductors, etc.. He estat provant vàries eines d'audio per a NDS.
 
Una de les que he trobat més interessants és DSMI , una solució que permet que la DS pugui actuar com a controlador MIDI o client MIDI. La connexió MIDI la podem fer amb una interfície especial per a la DS, o bé, a través de WiFi, instal·lant el DSMI Server a un ordinador, i això és el que he provat (+info ).
 

 
A part de DSMIserver necessitem els homebrews del mateix projecte per a la DS:
 
·DS Midi Keyboard: Teclat midi per a la DS que permet que el connectem al DSMI server.
 
·Kaos DS: controlador XY que vol simular el Kaoss Padd de korg.  
 
·Pulse DS: Sintetizador MIDI per a la DS. 
 
He provat altres aplicacions (amb més o menys èxit) que també poden interactuar amb el DSMI server, entre altres coses:
 
·MIDI Jammer: controlador MIDI basat en les llibreries DSMI.(+info )
 
·Protein DS: ens permet la manipulació d'audio de diferents maners, molt potent i complet. També permet actuar com a controlador MIDI amb DSMIDI (+info ). 
 
·monome DS: un altre emulador del Kaoss Padd. (+info ).
 
.NitroTracker: Sintetitzador per a la DS. (+info ).
 
·INSTAL·LACIÓ DSMI SERVER:
 
És tant fàcil com baixar-nos la versió per al nostre sistema operatiu, en el meu cas Linux, i descomprimir-lo. Dins la carpeta hi ha un executable de nom DSMIDIWiFi, l'executem i ens apereixerà una finestra amb el logo de DSMIDI:
 

 
Un cop tenim el servidor instal·lat, hem d'instal·lar alguna de les aplicacions comentades a la nostra DS. (En el meu cas, algunes no establien correctament la connexió amb el punt d'accés WiFi). En el ordinador hem de de poder configurar les connexions MIDI i tenir algun software que ens fagi de sintetitzador. En el meu cas, he gestionat les connexions amb JACK , i he fet proves amb 3 softwares diferents.
 
·MIDI JAMMER + DSMI +  JACK + Timidity:
 
-Engegar el MIDI JAmmer a la DS i apretar Start per connectar amb la xarxa WiFi. A la consola on tenim engegat el DSMI server veurem que surten els missatges MIDI que envia l'aplicació al servidor quan toquem la pantalla tàctil.  
 
-Amb l'aplicació de Jack, connectem el port de sortida MIDI DSMIDIWIFI UDP2MIDI al port d'entrada MIDI de timidity . Ara quan toquem la pantalla de la DS ja sonarà a la tarja de sò del ordinador.
 

 
·MIDI JAMMER + DSMI +  JACK + Qsynth:
 
-En aquest cas, repetim el procés, però un cop engegat qsynth, connectem el port de sortida MIDI DSMIDIWIFI UDP2MIDI al port d'entrada MIDI de qsynth :
 

-Amb qsynth el resultat és el següent:
 
 
·MIDI JAMMER + DSMI +  JACK + PureData:
 
-He fet un mini patch de PureData que converteix a freqüència les notes midi que li entren i les reprodueix.  (ctlin, mtof,..)
 
-Com en els altres casos, repetim el procés però en aquest cas connectem el port de sortida MIDI DSMIDIWIFI UDP2MIDI al port d'entrada MIDI de PureData.
 

 
-I el resultat amb PureData és el següent:
 
 
 
 
Tot això fet amb MIDI Jammer, es pot fer amb qualsevol de les aplicacions  per a DS comentades. 
 
 
 
blog comments powered by Disqus

Additional information