PureData

MANDRIL BOXES 0.0 (beta)

Després d'un temps sense tocar el puredata, fa uns dies m'hi vaig tornar a posar. Em costava recordar com havia fet cada patch, i tot i que el puredata és molt puredata, és poc pràctic el copy / paste. Per fer una mica més fàcil el puredata i aprofitar tot el que havia fet, he creat "mandril_boxes", que no són res més que interfícies amb els controls bàsics d'alguns objectes de puredata. D'aquesta manera, no cal recordar com configurar cada objecte i puc reaprofitar tot el fet amb puredata de forma molt més fàcil i ràpid.
 
 
A continuació una petita explicació de cada mandril box que he creat:
 
 
Tots els patchs es criden passant un identificador (id) com a paràmetre, per tal de diferenciar-lo dins un mateix patch en cas d'utilitzar-se més d'una vegada. És una versió molt beta, per tant hi ha coses que no s'han pogut provar per falta de hardware o errors no resolts.
 

 
 ·GEM BOXES:  
 
Captura de vídeo utilitzant l'objecte pix_video de GEM.
crida: [mb-gem_pix_capture_video id]
Input:--
Ouput: gemlist 
  Control de la camera interna de GEM.
crida: [mb-gem_pix_control_camera id]
Input: gemlist
Output: gemlist 
  Formes gomètriques bàsiques, útils per aplicar-hi textures.
crida: [mb-gem_pix_control_shapes id]
Input: gemlist
Output:gemlist 
 
Aplica textura a una gemlist.
crida: [mb-gem_pix_control_texture id]
Input: gemlist
Output: gemlist 
 
Permet transofrmar, moure, girar, etc.. qualsevol element gem.
crida: [mb-gem_pix_control_transform id]
Input: gemlist
Output: gemlist 
 
 
 Aplica una sèrie 'efectes sobre la gemlist que li passem.
crida: [mb-gem_pix_effects id]
Input: gemlist
Output: gemlist
 
 
 
Pantalla de configuració detallada de cada efecte.
Cada efecte és també una box-> [mb-gem_pix_ef_nomefecte id]
que es pot utilitzar independentment.
 
Mesclador de dos llistes gem.
Crida: [mb-gem_pix_mixer id]
Input1: gemlist
Input2:gemlist
Output:gemlist
 

Obre un fitxer d'imatge i crea una gemlist.

crida:[mb-gem_pix_open_image_file id]

Output: gemlist
 

Obre un fitxer de vídeo qt i crea una gemlist.

crida: [mb-gem_pix_open_video_file id]

Output:gemlist

 

Configuració, control, creació, etc.. de la finestra GEM.

crida: [mb-gem_window id]

  
 ·PDP BOXES 
 
Transofrma un senyal de video pdp a una llista gem.
crida: [mb-pdp2gem id]
Input: video pdp
Output: gemlist 
  Captura de vídeo de dispositius de vídeo ifirewire. FALTA PROVAR FIREWIRE.
crida:  [mb-pdp_capture_video id]
Output: video pdp.
 
Aplica efectes (pdp i pidip) a videos pdp.
crida: [mb-pdp_effects id]
Input: video pdp.
Ouptut: video pdp.
 
 Pantalla de configuració de pdp_capture_video.
Cada efecte és també una box-> [mb-pdp_ef_nomefecte id]
que es pot utilitzar independentment. 
 
Mesclador de dos videos pdp.
crida: [mb-pdp_mixer id]
Input1: video pdp
Input2: video pdp
Output: video pdp
 
 
Mesclador de dos videos pdp control·lant cada video per seperat.
crida: [mb-pdp_mixer2 id]
Input1: video pdp
Input2: video pdp
Output: video pdp
 
 
Obre i llegeix un fitxer de video qt. Permet controlar varis aspectes.
crida: [mb-pdp_ open_qt_video id]
Input(opt): nom del fitxer.
Ouput1: video pdp
Ouput2: audiio
 
Reprodueixper pantallael senyal de video pdp que li entra.
crida: [mb-pdp_play_video id]
Input: video pdp
 
Simple interficie del objecte videogrid, que permet 
tenir disponible una serie de fitxers de vídeo.
crida:  [mb-pdp_videogrid id]
Output1: nom de fitxer
Output2: nom de fitxer
·MIDI BOXES 
 

Monotorització de l'entrada MIDI de pd.

crida:  [mb-midi_monitor id]

 
Monotorització i/o simulació del Behringuer umx25. És la segona versió
del patch fet anteriorment.
crida:  [mb-midi_UMX25 id]
 
blog comments powered by Disqus

Additional information