PureData

MANDRIL BOXES 0.0.1

Nova versió de Mandril Boxes. A part d'arreglar alguns errors i fer-les una mica més maques, hi ha la versió "minibox" de moltes de les boxes, de manera que ocupen molt menys espai  en el nostre patch (diferenciades amb prefix mmb). També hi ha algunes abstractions noves destacades com pd-midi_control_pad.pd, mb-pdp_freeframe_control.pd i mb-pdp_frei0r_control.pd o mb-midi_nanokontrol.pd.
 
          
 
 
 
A continuació una explicació de les "coses noves":
·MiniBoxes (mmb):
 
Per exemple (tamany real):
 
  
 
 
 
També noves abstractions destacades:
 
·mb-midi_control_pad.pd:
 
Ens permet assignar funcions de control a les entrades midi de manera relativament senzilla (tant siguin valors de note com de control).
 
Pantalla de configuració:

 
·mb-midi_nanokontrol.pd:
 
Monotrorització de l'entrada midi del nostra Korg nanoKontrol . Inspirada en pureKontrol . Pendent de millorar funcionalitats.
 

 
·mb-pdp_freeframe_control.pd i mb-pdp_frei0r_control:
 
Interficie que simplement facilita l'arxiu d'ajuda de pdp_freeframe i pdp_frei0r de pdvjtools , de manera que podem aplicar els efectes freeframe i frei0r de manera relativament fàcil i ràpida.També disposen de la respectiva minibox:
 
              ->minibox->                          
 
               ->minibox->             
 
També hi ha el mb-quick_patching.pd que es comenta en el següent post
 
+info: http://musa.poperbu.net/puredata                                           
blog comments powered by Disqus

Additional information