PureData

PUREDATA + PROCESSING

Per provar una mica processing , he fet un patch per connectar pd amb processing. Aprofitant el patch de geolocalització, he substituit la part gràfica que feia GEM, per un script de processing. 

Bàsicament, un cop analitzat el tràffic de xarxa per el patch de pd, envia a través de OSC la informació a l'app de processing. Per fer-ho s'han utilitzat: 1) els objectes osc de Martin Peach a la part de puredata 2)la llibreria oscP5 (Andreas Schlegel ) per a processing.

 

    

 

+Info: 

·Processing i Puredata - Lali Barriere

·Workshop Interaction: Processing, puredata i arduino - MUA

NOTA: Processing no m'ha convençut gens pel què fa a rendiment i utilització de recursos, no sé si hi ha alguna manera de optimitzar-ho..

    
blog comments powered by Disqus

Additional information