video

DVB-T amb VLC

Amb la targeta de TV ja configurada ,  podem veure la televisió digital (DVB-T) també amb el VLC , amb totes les possibilitats que ens dóna aquest programa. Per poder veure els canals per vlc, necessitem un fitxer channels.conf amb un llistat de la sintonia de canals que rebem. Aquest fitxer té un format força diferent al fitxer channels.dvb de Kaffeine que vaig generar al anterior post .
 

 Primer de tot, per tal de generar aquest channels.conf, cal tenir un fitxer del repetidor del que tenim la senyal. Tots els que he vist que venen per defecte de collserola amb diferents programes (Kaffeine, xawtv, etc..) els faltaven alguns canals. Per afegir els canals que em faltaven, he afegit un parell de línies a aquest fitxer, el es-Collserola, per tal de poder veure les televisions locals de Mataró, i l'he renombrat es-Collserola-Mataro :
 
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c26: BTV
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c33: 105tv, 8tv,...
T 794000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c61: TV3-1, K3/300, ...
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c64: TVE1, TVE2, TVE 24H, ...
T 834000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c66: Veo TV, Veo2, ...
T 842000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c67: Cuatro, CNN+, ...
T 850000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c68: Telecino, T5 Sport, ...
T 858000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #c69: Antena 3, ...
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #cXX: TV MATARó, ...
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE     #cXX: TVC-HD, ....
 
Un cop tenim aquest fitxer, tenim varies opcions per fer la sintonia de canals i que guardar-la en el format acceptat per VLC. En el meu cas he utilitzat dvb-apps. Hi ha altres eines com w_scan, que ens permet sintonitzar canals DVB-T i guardar-los en diferents formats.
Per generar el channels.conf, primer de tot descarreguem i descomprimim dvb-apps:
 
root@akira~# wget http://linuxtv.org/hg/dvb-apps/archive/tip.tar.gz
root@akira~# tar xvfz tip.tar.gz
 
I dins del directori que ens crea, cal anar a dvb-apps-46566e506acd/util/scan/ i allà compilar l'eïna scan:
 
root@akira~# cd dvb-apps-46566e506acd/util/scan/
root@akira:~/dvb-apps-46566e506acd/util/scan# make
perl section_generate.pl atsc_psip_section.pl
CC scan.o
CC atsc_psip_section.o
CC diseqc.o
CC dump-vdr.o
CC dump-zap.o
CC lnb.o
CC section.o
CC scan
 
Ara, poderm fer l'scaneig de canals amb l'eina scan i el fitxer es-Collserola-Mataro (o del repetidor que ens interessi), de la següent manera, i generar el fitxer channels.conf que ens interessa per a vlc:
 
root@akira:~/dvb-apps-46566e506acd/util/scan# ./scan /home/musa/es-Collserola-Mataro > channels.conf 
 
Si tot ha anat bé, veurem com comença a trobar els canals, i ens genera el fitxer channels.conf, que podem veure que té un format força diferent al channels.dvb utilitzat per Kaffeine. Amb aquest fitxer (que ja ens el podem guardar per utilitzar-lo sempre que volguem veure la TV amb VLC) ja podem veure la DVB-T amb el vlc:
 
root@akira:~/dvb-apps-46566e506acd/util/scan# vlc channels.conf 
 
Veurem que s'executa vlc, amb la televisió funcionant i amb tots els canals sintonitzats a la playlist: 
 
 
A partir d'aquí, amb totes les possibilitats que ens dóna vlc, podem fer quasi de tot amb aquest senyal de TV.  
 
blog comments powered by Disqus

Additional information