PureData

Sons Agustí

De l'1 al 10 de març es pot veure a les Capelles del Convent de Sant Agustí la instal·lació sonora Sons Agustí. És un projecte que hem fet Mobilitylab conjuntament amb El Laboratori del Caos

Es tracta tal com diu a la web del convent  "Una passejada a ulls clucs per la història d’aquest emblemàtic edifici. Tres interfaces i tres moments històrics del Convent de Sant Agustí. Experimentarem la història a través d’un reclinatori, d’un àbac i nodes de xarxa ciutadana a través d’una instal·lació sonora-tàctil. Escoltarem les empremtes dels sons que han acollit des de la seva construcció fins als nostres dies. Sssssssh ho sentiu?" 

 

·Espai 1: Convent dels Agustins (1349-1714)

En aquest periode és quan es construeix el convent, esgesia i diferents capelles. El convent és un dels últims punts de resistència contra els Borbons amb el Coronel Pau de Thoar al capdavant del Regiment de la Concepció amb la missió de contenir l'avanç, l'edifici surt mol mal parat dels bombardejos borbonics del 1714.

Per reproduir aquest període, s'ha fet a través d'un reclinatori, que quan s'utilitza per resar, s'activen els sons reproduint aquesta època. 

Mostra d'àudio:

 

 
 


·Espai 2: Caserna Militar i Reial Acadèmia de Matemàtiques (1750)

Després que Felip V ordenés enderrocar part de l'església del Convent, i que aquest s'utilitzés de fleca municipal, el 1750 s'ordena la instal·lació de una Caserna Militar i la Reial acadèmia de Matemàtiques.

Per reproduir aquest periode, s'ha fet a través d'un Àbac que quan s'utilitza activa sons de classes de matemàtiques, marxes militars, etc.. de l'època

Mostra d'àudio:

 

 


·Espai 3: Centre Cívic (1998-...)

Des del 1998 l'edifici s'utilitza com a centre cívic. És un dels centres amb més activitat social i cultural de la ciutat.

Per representar aquesta època s'ha fet mitjançant una instal·lació que activa els sons de diferents ambients del centre cívic quan 3 persones fan cadena agafades de la mà i aconsegueixen tocar amb els dos extrems de la cadena dos pols que tanquen un circuit.

Mostra d'àudio:

 

 


·Esquemes:


·Tecnologia:

Per la part de lògica, interacció, tractament àudio etc, s'ha utilitzat Pure Data i Arduino.


·Video promo:


·Fotos:

 muntatge i inauguració

·Agraïments:

A tota la gent del Convent de Sant Agustí per la oportunitat i sobretot, per tot el suport que ens han donat amb aquest projecte. A l'arxiu del convent per la cessió de unes fotos gegants per complementar la expo.

+info: http://www.mobilitylab.net/sons-agusti-interfaces-tactiles/


blog comments powered by Disqus

Additional information