PureData

PD LINKS


 

PD INTRO

·Què és puredata? / What PureData is?

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pure_data

·Miller Puckette creador de PD / PD creator.

http://crca.ucsd.edu/~msp/

 ·Web comunitat PD /

http://puredata.info/

·Manual molt bò d'introducció / Very good introduction manual

http://en.flossmanuals.net/PureData/ 

·Introducció a pd de sll3 en català:

http://sll3.wordpress.com/puredata/

·Loadbang: Programing Electronic Music in Pd

http://www.pd-tutorial.com/

·PDpedia

http://wiki.puredata.info/

·Docs puredata.info

 http://puredata.info/docs

 ·Personalment crec que remenant els fitxers d'ajuda del programa és molt útil.

 


ÚTILS

·Pd-extended, paquet amb puredata i els externals més típics

http://puredata.info/downloads

http://at.or.at/hans/pd/installers.html

·Repositoris apt

http://apt.puredata.info/auto-build/

·pdvjtools externals: eines per tractament de video (freeframe, frei0r, etc..)

http://www.artefacte.org/pd/

frei0r-> http://www.piksel.org/frei0r

freeframe-> http://freeframe.sourceforge.net

·puredata_opencv, objectes (pdp i pix) open CV per a puredata / pdp and pix opencv objects for pd.

http://hangar.org/wikis/lab/puredata_opencv

·ARGOPd: Abstractions de tot tipus en puredata. Molt útils. / Very good abstractions.

http://gerard.paresys.free.fr/ARGOPd/index.html

·QEVE: Aplicació per a vj realitzada amb PD. / vj application.

http://www.estereotips.net/qeve/

·pmpd: Physical Modelling per a PD. Boníssim.

http://drpichon.free.fr/pmpd/

·netpd: eines molt útils per comunicacins per xarxa./ Very good tools for networking in puredata.

http://www.netpd.org/About

·GridFlow: A Multidimensional dataflow processing library for PureData.

http://gridflow.ca/

·openArtist repos: Repositories of openArtist distro based on ubuntu.

http://openartisthq.org/debian/

·pure:dyne repos:  REpositories of pure:dyne distro based on debian.

http://debian.goto10.org/debian/

·auDIYolab v.X: Blog de l'auDOYolab.

 http://audiyolab.wordpress.com/

·HackTheDJ!:  Super patch per a DJ's den Xavi Manzanares.

 http://noconventions.mobi/hackthedj!/

·Daze Graffiti: Audio and live-patching.

http://kickowang.blogspot.com/

·My puredata links in delicious .


 

 

blog comments powered by Disqus

Additional information