PureData

ZNET_SEQUENCER 0.1 DEMO

znet_sequencer és un patch de puredata que genera diferents sons amb un "seqüenciador IP". El tràfic de xarxa és capturat per pdpcap , i basant-se en aquest trafic, el seqüenciador IP genera un bang diferent per a cada protocol (ip, tcp, udp i icmp), i en el patch hi ha un sò assignat per a cada protocol depenen de l'opció que s'activi (sampler, drums, sorolls, etcc...). 

 

znet_sequencer 0.1 Puredata patch that generates different sounds with a "ip sequencer". Network traffic is captured by pdpcap , ip sequencer generates a different bang for each protocol (ip, tcp, udp and icmp), and the sound system has the assigned sound for them (sampler, drums, noises, etc...) The "music" (or noise) is generated by a sequencer based on IP network traffic, so as we surf the web it generates a song.

 
 
 
   
blog comments powered by Disqus

Additional information