streaming

STREAMING AMB FLASH VIDEO PLAYER 3.4

Fa uns dies navegant vaig trobar  Flash Video Player, un script que ens permet montar el nostre propi  "servidor  d'streaming"  de video flash (flv), sense haver de comprar la llicència  del  Flash media Server d'adobe. La pega és que  pel què fa a video només ens permet fer streaming d'arxiu flv. Per tant, per fer l'streaming dels nostres fitxers de video, abans els hem de convertir a flv. Per fer-ho, amb ffmpeg és molt fàcil:

ffmpeg -i "video_a_convertir.ogm" -y -f flv -ar 44100 -ab 128 -ac 1 -acodec mp3 -vol 100 "video_convertit.flv"

Un cop convertit, només cal penjar el video convertit a flv al servidor, i passar-lo com a paràmetre del script:

Hi ha varis extres, com playlist, plugins per a wordpress, joomla, coppermime i altres. La llicència és creative commons, i només hem de pagar si l'utilitzem per a ús comercial.
blog comments powered by Disqus

Additional information