streaming

MINICASTER: CLIENT FLASH PER A ICECAST

En l'últim post explicava com montar fàcilment una emisora de ràdio per Inernet. Doncs amb Minicaster podem escoltar (amb flash això sí) la ràdio montada des del mateix navegador sense la necessitat d'executar altres aplicacions per reproduïr la ràdio. El funcionament és molt senzill, ens baixem el paquet , descomprimim, i el pengem al serviodr web, agafem la part de codi que ens interessa del fitxer example.html (que podem veure que té un "debug"), i modifiquem els paràmetres del fitxer xml per tal de "sintonitzar" l'streaming que volem. La llàstima és que no diposem del codi font, ja que no és lliure... 
 

FMP256 Flash Music Playhead

To listen you must install Flash Player. Visit Draftlight Networks for more info.

NOTA: Potser en qualsevol moment la radio musa deixa d'emetre.
blog comments powered by Disqus

Additional information