streaming

SANTES24h (3): EL MUNTATGE

Tal i com es mostra a la imatge de continuació, el montatge d'aquest projecte segueix l'esquema típic d'un sistema d'streaming, és a dir, un client font (source) que rep el vídeo i l'àudio de la camera i el micro, processa aquests, i envia el flux al servidor d'streaming. Aquest servidor, distribueix aquest flux cap als clients connectats:
 

·Servidor Streaming: 
 
Intel Xeon 3075, 4GB RAM, 740 GB (Raid) llogat temporalment. Amb sistema operatiu Ubuntu Server, i Icecast com a servidor d'streaming, que ens permet streaming de video Theora i d'àudio Vorbis.
 
·Client Font (source): 
 
En aquest cas tenim moltíssimes solucions per tal de capturar l'àudio i el vídeo, codificar-lo en Vorbis i Theora respectivament i enviar-lo en ogg al servidor. Totes les solucions que hem provat són software lliure. Finalment, ens quedem en dues solucions, una per a windows que és el ogg streamer de visionair ,  i l'altre per a Linux, que es tracta Theora Streaming Studio (tss), una interfície gràfica que ens permet configurar fàcilment el source combinant diferents eines com dvgrab , ffmpegffmpeg2theora , o  oggfwd .
 
·Client
 
La majoria de reproductors que utilitzen els navegadors web no suporten per defecte ogg, per tant, la solució va ser fer servir  l'applet cortado de fluendo i itheora (de passada vam realitzar la traducció al català ), que és un cortado "tunejat". Per altra banda, si el client disposa de reproductor que suporti ogg, com és el cas de VLC , pot obrir el flux directament amb aquest. 
 
·Càmera i Micro: 
 
Com que es tractava de fer un streaming durant els 5 dies de Santes, la millor solució per a la càmera va ser una càmera de seguretat preparada per a l'intempèrie. Aquesta va anar col·locada a la farola de la cantonada de la Riera amb St. Josep, de manera que agafés tota, o quasi tota, l'activitat de davant l'Ajuntament:
 
 Autor: Aleix Martí.
Foto: Aleix Martí. 

El micro, un simple micro d'ambient: 
 
 Autor: Aleix Martí.
Foto: Aleix Martí. 
 
 
Aqui es pot veure l'aspecte de la càmera el dia de la crida (foto: lessantes.net ):
 
Foto: lessantes.net 
 
·Ràdio-enllaç:
 
La càmera a l'ajutnament, i el client font al museu de mataró... per fer arribar el senyal de vídeo i àudio de la càmera i micro al museu, l'imac i els fabres es van currar un radio-enllaç que va funcionar de conya. Amb un emissor a un balcó de davant l'ajuntament:
 
Foto: Aleix Martí 
 
I el receptor a la farola del museu: 
 
Foto: Aleix Martí.
 
blog comments powered by Disqus

Additional information