streaming

+ EÏNES PER A ICECAST: FREEJ i CORTADO

Amb un servidor Icecast ja montat i seguint l'esquema de sempre, he provat dues eines més per a streaming de video amb Icecast que feia dies que volia provar i encara no ho havia fet. Es tracta de freej i cortado . El primer ens farà la funció de source client d'Icecast, i el segon ens permetrà de fer de client d'Icecast des del mateix navegador web.
 

·FREEJ:
 
Es tracta una eina de la gent de dyne.org , que a apart de permetre fer de vj (amb efectes, mescles de vídeos, etc..), ens permet enviar la sortida del vídeo com a source client d'Icecast. Això significa que amb freej, tant podem fer streaming de fitxers de vídeo, com de video en directe, o dels efectes i mescles que fem dels videos tractats amb aquest programa.

La instal·lació és tant fàcil com sempre (Debian, Ubuntu,..):
 
apt-get install freej 
 
Un cop instal·lat, ja es pot executar amb la comanda freej. Per treballar amb una font de vídeo (sigui captura o fitxer) bé podem indicar des de comanda quines fonts són, o bé carregar-les un cop executat el programa. Per carregar la capturadora de video utilitzant v4l , simplement cal posar /dev/video0 (o el número de dispositiu que sigui la nostra camera o capturadora). Per fer streaming, quan executem freej, hem de passar els paràmetres del servidor Icecast (per defecte ens agafa http://localhost:8000/freej.ogg i password hackme). 
 
En el nostre cas volem fer streaming en directe de la nostra camera connectada a la capturadora de video /dev/video1, i els paràmetres del servidor són els següents:
·IP: 192.168.1.2 (nom server)
·Port: 8000
·Punt de muntatge: video.ogg
·Password: XXXXX

Així, executem freej de la següent manera:
 
freej /dev/video1 -i http://server:8000/video.ogg -p XXXXX 
 
Un cop executat s'obrirà la finestra principal de freej (ctrl+h, veurem totes les opcions que tenim). Amb ctrl+w començarà l'streaming, és a dir: freej es connectarà al servidor Icecast especificat i començarà a enviar el flux de vídeo al servidor, i des de qualsevol client (vlc per exemple) podem connectar-nos al servidor i veure l'streaming en directe obrin la url http://server:8000/video.ogg:
 

 
·CORTADO
 
Cortado és un applet java (GPL) creat per l'empresa Fluendo (també creadora de Flumotion , entre altres). Aquest applet permet reproduir vídeo Ogg Theora a través del nostre navegador sense necessitat d'executar "reproductors" externs (això sí, haurem d'habilitar java). Això significa que podem reproduir streamings de vídeo d'un servidor Icecast (tant de fitxers com en directe) fent servir una pàgina web com a client amb les possibilitats que això comporta.

Per instal·lar-lo ens podem baixar el codi font i compilar-lo o bé baixar-nos directament els arxius jar (jo he optat per la segona). Un cop tenim el jar, només cal afegir un fragment de codi html, amb els paràmetres del applet (+info ).
 
En el meu cas, simplement he substituit el servidor (utilitzant el punt de muntatge de freej):
 
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
   <applet code="com.fluendo.player.Cortado.class"
           archive="cortado.jar"
       width="352" height="288">
     <param name="url" value="http://192.168.1.2:8000/video.ogg"/>
     <param name="local" value="false"/>
     <param name="duration" value="232"/>
     <param name="keepAspect" value="true"/>
     <param name="video" value="true"/>
     <param name="audio" value="true"/>
     <param name="bufferSize" value="200"/>
   </applet>
 </body>
</html>
 
Un cop tenim l'html, el pengem a un servidor web, i ja podem reproduir l'streaming des del navegador (a l'imatge freej fent de source client i cortado fent de client d'un servidor Icecast):
 

 
 
 
 
 
blog comments powered by Disqus

Additional information