streaming

STREAMING DE VÍDEO AMB PUREDATA i ICECAST

Amb el meu primer patch de pd ja havia vist com fer streaming d'àudio amb l'objecte oggcast que ens feia de source client d'un servidor Icecast . Amb pd també podem fer streaming de vídeo. Tenim vàries opcions, jo m'he decantat per  pdp_theonice~ de pidip  que, al igual que oggcast, fa la funció de source client, però aquest ens permet emetre tant àudio com video, des de fitxers o bé en directe.
 

 
El tema és força senzill: com sempre, hem de tenir Icecast ja funcionant . Des de pd, afegim l'objecte pdp_theonice~, i en aquest, pel mateix inlet hi connectem tant la font de vídeo i àudio, com tots els paràmetres que necessitem per fer l'streaming. 
 
Per provar-ho he aprofitat un patch molt senzill que ja tenia fet, l'effectvcascade . Com veiem a continuació es tracta de passar la sortida de vídeo que volem emetre (en el meu cas només ho he fet amb vídeo, o sigui sense àudio), i amb missatges passar tots els paràmetres per a la configuració del streaming amb Icecast:
  

Els 3 paràmetresobligats de la connexió són els següents:
 
·Connect + servidor (IP o nom) + punt de muntatge + port : com veiem en el nostre cas el servidor és el de sempre 192.168.1.2, el punt de muntatge pdp.ogg i el port el 8000.
 
·Disconnect: Per desconnectar del servidor.
 
·passwd + contrasenya: La contrasenya del nostre servidor Icecast. 
 
La resta són paràmetres informatius del streaming, els settings del vídeo i els settings del àudio. Per provar-ho he deixat tots els valors per defecte. Un cop connectada la sortida de vídeo del nostre patch, enviem tots els paràmetres i finalment fem el connect. Amb un client (per exemple vlc) obrim el flux que ens genererà icecast, com sempre http://ip_servidor:port/punt_montatge, per tant en el nostre cas: http://192.168.1.2:8000/pdp.ogg:
 

 
MOLT IMPORTANT: Possiblement en utilitzar pdp_theonice~  en una ubuntu o debian (són les que he porovat jo), us sortirà un error per la pantalla principal de pd i no començarà l'streaming. L'error és el següent: pdp_theonice~: connecting child -1264284784 exiting.... Per solucionar-ho, és tant fàcil com obrir el help del objecte pdp_theonice i deixar-lo obert:
 

Descarregar patch effectvCascadev2streaming.pd
 
 
blog comments powered by Disqus

Additional information